ZNAMO, ZMOREMO!

ZNAMO, ZMOREMO!

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

osem let smo skupaj izgrajevali občino Šentjur. Osem let smo ustvarjali boljše pogoje za življenje in delo. Občino razvijamo kot inštitucijo, ki je dinamična in ustvarjalna, z lastno prepoznavnostjo, dobro organizirana in učinkovito upravljana, sposobna zaznavati in izkoriščati razvojne priložnosti.

Bistvo Županove liste-Gibanja za občino Šentjur je v ljudeh. Dajete nam moč, voljo in energijo, da gremo naprej in skrbimo za čim večjo kakovost življenja in ustvarjamo pozitivno delovno okolje za vse prebivalce občine, ki se udejstvujejo na različnih področjih. V dveh mandatih smo skupaj veliko naredili, dejstvo pa je, da ima naša velika in raznovrstna občina veliko potreb, ki smo jih identificirali in zapisali v Dolgoročnem razvojnem programu, kateremu bomo sledili tudi v bodoče.

Na minulih osem let smo iskreno ponosni, saj smo vidno spremenili podobe naših krajev in zagotovili večjo kvaliteto življenja na številnih področjih. Poglejte si del izvedenih investicij na tej povezavi.

Raznolikost Občine Šentjur jo bogati, hkrati pa pred župana, upravo ter občinski svet postavlja zahtevne naloge. Dokazali smo jim, da smo jim kos, da sprejemamo prave odločitve. Z vašo podporo tudi v bodoče vestno opravljali svoje delo.

Naše prednostne naloge so:

Skrb za otroke in mladino

Obnova, vzdrževanje ter krepitev storitve vrtčevskega varstva in šolske in obšolskih dejavnosti, saj so otroci v varnem zavetju okolja domačega kraja naša dolgoročna garancija za ohranitev poselitve podeželja.

Zdravje

Širitev mreže preventivnih zdravstvenih dejavnosti ter športnih površin in načinov rekreacije, sprostitve ter aktivnega preživljanja prostega časa, kar je ključno za zdrav način življenja.

Medgeneracijsko sodelovanje

Omogočanje udeležbe pri odločanju za vse generacije, ker imate različne želje, a tudi dobre in inovativne ideje. Prisluhniti je treba vsem generacijam in spodbujati njihovo komunikacijo ter spoštljivo sobivanje

Ceste in kolesarske poti

Boljše prometne povezave in obnovo cest, z zagotovitvijo večje prometne varnosti, ker je vožnja pomemben del našega vsakdana, dostopa do ključnih storitev. Nadaljevanje izgradnje kolesarskih povezav, kar smo zapisali v prometno strategijo in kar je zavezujoč trend okoljsko ozaveščenih območij, med katera se ponosno štejemo.

Gospodarstvo in razvoj

Podjetništvo in obrtništvo v Občini Šentjur ustvarjata pogoje za nova delovna mesta, razvoj in dodano vrednost. Ponujamo in širili bomo gospodarstvu prijazno okolje ter si še naprej prizadevali za ključne infrastrukturne pridobitve, s poudarkom na navezovalni cesti.

Med mestom in podeželjem

Občino Šentjur odlikuje raznolikost mestnega in podeželskega okolja. Kmetijstvo, ekološka pridelava pridobivata vse večjo veljavo, saj se zavedamo nujnosti učinkovite samooskrbe. S primerno podporo in infrastrukturo naj lokalna hrana ostane na domačih krožnikih, kar bo kmetu omogočilo preživetje in napredek.

Razvojni potencial

Skrb za enakomeren razvoj celotne občine, saj si vsi občanke in zaslužite enakovredne priložnosti. Vsaka krajevna skupnost ima svoje potrebe, ki narekujejo prednostno izvedbo projektov za večjo kvaliteto življenja. Le tako bomo ohranili in okrepili poseljenost ter razvoj podeželja.

Okolje

Zagotoviti je potrebno nove vodovodne priključke, ker je voda vir življenja, obenem za širiti mrežo urejenega kanalizacijskega omrežja, saj je čisto in zdravo okolje naš največji zaklad ter dar prihodnjim rodovom. Nadaljujemo s protipoplavnimi ukrepi, ki so zagotovilo za večjo varnost pred naravnimi nesrečami in sanacijo nastalih plazov.

Kultura, turizem

Ohranitev ter nadgradnjo kulturne dejavnosti, dediščine, lokalnih znamenitosti, vaških jeder, da bodo v ponos svojim prebivalcem in zanimivi obiskovalcem. Spodbuda nosilcem turističnega razvoja in ponudbe za razvoj potenciala zelenega, trajnostnega turizma in lokalnih ponudnikov.

Povezovanje

Skupaj smo močnejši, zato bomo gradili na sodelovanju z občinami Savinjske statistične regije ter Kozjanskega in Obsotelja ter s skupnimi strategijami učinkovito črpali evropska sredstva aktualne in prihajajoče perspektive. Skrbeli bomo za pretok znanja, idej in izkušenj.

Društva

Nuditi podporo aktivnim društvom, ki so srce krajev, povezujejo, zbližujejo ljudi, in nas razveseljujejo. Posebna pozornost velja humanitarnim organizacijam, ki skrbijo za slehernega sočloveka, sokrajana, ter gasilskih društev, ki so utrip krajev, hkrati pa nepogrešljivi del civilne zaščite v primeru naravnih nesreč.

Izzivi za prihodnost

Vizije in cilji, zapisani v Dolgoročnem razvojnem programu so naša usmeritev in zaveza. Sledili jim bomo, s tem, da jih bomo fleksibilno prilagajali vsem prihajajočim izzivom na področju človeških virov, načina življenja in zaostrenih okoljskih pogojev. Zmeraj pripravljeni!

Pregled investicij

Pregled večjih investicij v Občini Šentjur 2010-2018

Preberi več

Dolgoročni razvojni program

Dolgoročni razvojni program Občine Šentjur 2014 – 2020

Preberi več

PREDSTAVITEV 

Županove liste – Gibanje za Občino Šentjur

Volilna enota 1

 • mag. Marko Diaci

  župan Občine Šentjur

  Rezultati našega dela zadnjih let nam potrjujejo, da znamo. Vaše želje, potrebe naše skupnosti, so nam izziv, da ponovno pokažemo, da zmoremo. Imamo vizijo, načrte in sledimo jasno zastavljenim ciljem – boljše življenje za vse prebivalce Občine Šentjur. Imamo predano ekipo, ki to lahko uresniči. Zato vas vabim - pojdimo naprej po skupni poti.

 • Sara Zupanc

  učiteljica v posebnem programu OŠ Glazija

  Trudili se bomo, kot smo se trudili do sedaj. Za mlade, starejše, družine, podjetne… za vse občane naše občine. Mislim, da so dejanja vredna več kot besede. Naš trud pa bomo le še nadgradili, kajti sedaj še bolje poznamo kje in kako biti uspešnejši. Naša občina je naš dom in tega naredijo zadovoljni ljudje. Za to se bom še posebej zavzemala, še posebej pa bi rada predstavljala glas naših mladih občanov.

 • Robert Polnar

  poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije

  Vsaka štiri leta nam zaupate prav zavoljo naše osmišljene politike, jasnih ciljev in njihove dosledne izvedbe. S praktičnim delovanjem med občankami in občani ter skozi realizacijo programov in projektov se bo to zaupanje ponovno potrdilo. Računam na to, da nas je še veliko, ki se hočemo zavzeti za povsem konkretno, stvarno opredeljivo naprednost.

 • Silva Koželj

  upokojenka (pravnica)

  Kot predstavnica upokojencev in starejše generacije se bom zavzemala za izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi, kakor tudi invalidnih in socialno ogroženih oseb vseh generacij. Prav tako se bom zavzemala za razvoj mesta Šentjur, da bo postal prijazno mesto za vse prebivalce. Nadaljevali bomo dosedanje dobro sodelovanje občine ter upokojenskih in invalidskih organizacij.

  • Klemen Grdina

   samostojni podjetnik

   Sledimo svoji viziji, racionalnemu upravljanju z javnimi sredstvi za uspešno delovanje občine, ter dosegamo svoje cilje. Vse krajevne skupnosti imajo svoje zunanje površine, ki živijo in vabijo prebivalce k aktivnemu druženju. Verjamem, da si občani zaslužite tudi sodoben športni center in k temu bom po svojih močeh prispeval.

  • Vladimir Belina

   samostojni podjetnik

   Kultura in aktivno delovanje društev ustvarjajo dodano vrednost življenju. Naše gibanje ima za to posluh, kar nam dokazujeta Ipavčev kulturni center Šentjur in nova glasbena šola, večnamenski objekt na Prevorju ter prenova več kulturnih domov, v Dramljah, Gorici pri Slivnici. Tudi v bodoče si bomo prizadevali za bogat ustvarjalni utrip po celotni občini.

  • Miran Frece

   razvojni tehnolog

   Če ne prej, takrat, ko bo zadnje drevo izruvano, zadnja reka zastrupljena in bo zadnja riba ujeta, boste končno ugotovili, da človek ne more jesti denarja. (Indijanska modrost)

  • Mojca Kolar

   računovodja ŠC Rogaška Slatina

   Za kandidaturo sem se odločila, ker želim, da se ljudje v kraju povežemo. Le skupaj bomo dovolj močni, da bomo uvajali spremembe na bolje. Pred dvema letoma smo že dokazali, da zmoremo in zgradili Športni park Rifnik z igrali za otroke na pobudo našega športnega društva. Nadaljujmo to lepo zgodbo in poskrbimo za našo neprecenljivo dediščino, ohranimo našo identiteto, poskrbimo za soljudi, ki potrebujejo našo pomoč. Zgradimo temelje za naše potomce, ki bodo znali ceniti prave vrednote kot so: družina, poštenje, ljubezen, prijateljstvo … V slogi je moč.

   • Zdenko Horvat

    upokojenec, predsednik Obmocne obrtnopodjetniške zbornice Šentjur

    Zdrava gospodarska klima je za občino ključnega pomena, kar smo prepoznali in še naprej bomo ustvarjali ugodne pogoje za investitorje. Tako veliki podjetniki kot manjši obrtniki so ključni za delovna mesta in razcvet krajev, zato si želimo dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo. Podprli bomo nove ideje in spodbujali inovativnost mladih.

   • Milena Senica Verbič

    zdravnica, specialistka otroške in splošne kirurgije

    Učinkovita mreža preventivnih aktivnosti, interesnih dejavnosti za vse generacije ter medsebojna pomoč so poleg naših naravnih danosti garancija za razvoj kvalitetnega in zdravega življenjskega sloga. Prizadevala si bom, da Občina Šentjur še bolje izkoristi svoje potenciale na tem področju ter ustvari varno in spodbudno okolje za vse nas.

    Volilna enota 2

    • Slavko Špur

     upokojenec

     Vsak izmed nas si želi živeti v urejenem in zdravem okolju, kjer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za normalno življenje. Menim, da je zato potrebno tudi na podeželju, poleg osnovnih potreb, kot so delovna mesta, ceste, šolstvo, šport in kultura, dati poudarek povezovanju med ljudmi, pustiti za sabo preteklost in se bolj usmeriti v prihodnost.

    • Barbara Kvas Ocvirk

     profesorica strokovno - teoretičnih predmetov na srednji šoli

     Uresničevanje dolgoročnega razvojnega programa Občine Šentjur, trajnostni razvoj, ohranjanje urejenega okolja in turistična prepoznavnost Blagovne, so moje prioritete. Posebno pozornost bom namenjala spodbujanju aktivnega, družbeno odgovornega udejstvovanja krajank in krajanov.

    • Stanko Kopinšek

     poštar

     V tem mandatu smo dosegli veliko zastavljenih ciljev. Tudi v bodoče si bom prizadeval za enakomeren razvoj občine Šentjur in deloval na temeljih zdrave kmečke pameti.

    • Andreja Ocvirk

     ravnateljica OŠ Blaža Kocena Ponikva

     Moja prioriteta je delo z mladimi, ki so prihodnost vsake družbe. Zavzemala se bom za ideje in projekte, ki dvigujejo kakovost življenja. Prav vsem je potrebno omogočiti osnovne pogoje in nuditi priložnosti. Niso dovolj ceste, stavbe in podjetja. Pomembni so ljudje, kultura, sodelovanje, ustvarjanje in zdrav način življenja. Samo zadovoljni in izpolnjeni posamezniki lahko iščejo rešitve, postavljajo temelje in gradijo boljšo prihodnost.

     • Mirjana Aužner

      ravnateljica OŠ Dramlje

      Vsi krajani, občani ter šola v kraju, stopimo skupaj za iste cilje - več sodelovanja, več povezovanja, več poslušanja drug drugega. Omogočimo mladim prihodnost, ki si jo zaslužijo in jim ponudimo - zaposlitev, kulturne prireditve, športne prireditve ter kvalitetno preživljanje prostega časa … To zmoremo, to smo dolžni, to lahko!

     • Klemen Kadenšek

      elektromonter

      Deloval bom za razvoj domačega kraja, za dobro sodelovanje z mladimi in starejšimi, z gasilci in kulturniki, ter povezoval vse ljudi dobre volje.

     • Mojca Pintar

      samostojna podjetnica

      Prizadevala si bom za vsestranski razvoj kraja, v katerem smo se v zadnjih letih razveselili kar nekaj novih pridobitev, prenove šole in vrtca, zunanjega igrišča in sedaj še ceste. Kraj dobiva urejeno podobo, v hitro rastoči krajevni skupnosti pa se moramo potruditi tudi za bogato ponudbo prostočasnih dejavnosti, druženje generacij, povezanost in občutek pripadnosti. V to sem pripravljena vložiti svoje izkušnje in trud.

     • Igor Dosedla

      direktor ŠC Celje

      Osnovna misel mojega delovanja bo enakomerna razpršenost investicij na območju celotne občine Šentjur in s tem zagotavljanje enakega družbenega standarda vsem občanom, sanacija najbolj kritičnih cestnih odsekov na območju KS Ponikva in vlaganja v ohranjanje zdravega okolja.

      Volilna enota 3

      • Boris Belej

       serviser

       Dobro smo začrtali pot in vse moči v opravljenih mandatih usmerili v zagotavljanje boljših infrastrukturnih pogojev po vsej občini. V bodoče vidim potencial v razvoju objezerskega turizma, za kar si bom tudi prizadeval. Želim, da s pomočjo lokalnih ponudnikov ustvarimo prepoznavno zgodbo, ob spoštovanju načel trajnosti in ohranitvi edinstvenega ekosistema.

      • Tatjana Škornik Tovornik

       diplomirana sanitarna inženirka

       Še naprej se bom zavzemala za enakomeren razvoj vseh predelov naše občine, da bomo imeli vsi občani enake možnosti in priložnosti. Predvsem pa si bom prizadevala za spodbujanje ljudi k čim večji skrbi za lastno zdravje, ter k skrbi za zdravo in čisto okolje, v katerem živimo. Le zdravi in v zdravem okolju bomo lahko uresničili vse svoje cilje. Na lokalnem nivoju se bom zavzemala za modernizacijo preostalega dela NC ceste Žamerk – Žlender- Grad Žusem (odsek Žamerk -Žlender).

      • Damjan Maček

       vodja vzdrževanja

       Vse kar nismo postorili v tem mandatu, se bomo potrudili realizirati v mandatu, ki je pred nami. In sicer nas čaka izgradnja objektov, ki že imajo gradbena dovoljenja in to so Stalna etnološka zbirka na Prevorju in prestavitev LC Lopaca – Straška Gorca – Skopečna na odseku Lopaca – TF – športni center. Tudi za del LC Lopaca – Straška Gorca – Skopečna in javno pot Prevorje – do šole so že izdelani projekti za izvedbo, prav tako za obnovo pešpoti Lopaca – športni center – POŠ Prevorje. Dajte nam priložnost, da nadaljujemo z dobrim delom še naprej.

      • Saša Robič

       vodja prodaje v družinskem podjetju

       Zavzemala se bom za dobrobit kraja Planina pri Sevnici in občine Šentjur nasploh ter za vzpostavljanje dobrih pogojev za podjetnike. »Cenite svojo vizijo in svoje sanje, saj so to otroci VAŠE DUŠE in ZEMLJEVID do CILJA.« Napoleon Hill

       • Robert Žafran

        koordinator proizvodnje

        Občina Šentjur premore raznolikost, ki jo bogati in hkrati ustvarja zelo različne potrebe. Zavzemal se bom za uresničitev potreb občanov in ljudi v domačem kraju, prav tako pa tudi za sodelovanje na vseh področjih, saj skupaj zmoremo več.

       • Anja Zupanc

        učiteljica v posebnem programu OŠ

        Trudili se bomo, kot smo se trudili do sedaj. Za mlade, starejše, družine, podjetne… za vse občane naše občine. Mislim, da so dejanja vredna več kot besede. Naš trud pa bomo le še nadgradili, kajti sedaj še bolje poznamo kje in kako biti uspešnejši. Naša občina je naš dom in tega naredijo zadovoljni ljudje. Za to se bom še posebej zavzemala, še posebej pa bi rada predstavljala glas naših mladih občanov.

       • Slavica Van der Minnen

        frizerska mojstrica, gasilka in moderatorka

        Ne spreminjam svojih načel in ostajam brez dlake na jeziku. Podpiram humanitarnost in sem na tem področju tudi aktivna. Zato ostajam zvesta skupini, ki je dokazala, da znamo in zmoremo.

       • Anton Špan

        hišnik

        Moja prizadevanja bodo še naprej usmerjena v modernizacijo krajevnih cest in oskrba s pitno vodo za vse krajane. V okviru GOŠ mi je v preteklih mandatih uspelo veliko narediti, in verjamem, da mi bo s ponovno izvolitvijo v občinski svet uspelo narediti še marsikaj za naš kraj.

        ZNAMO, ZMOREMO!

        Le z vašo podporo bomo lahko nadaljevali uresničevanje naše skupne vizije.

        Vodenje in upravljanje občinskih zadev je za nas poslanstvo. Imamo ideal lokalne skupnosti delujoče v interesu njenih prebivalcev, z uporabo javnih sredstev samo za javne namene in temu idealu se ne moremo odreči. Nismo in ne bomo popuščali pritiskom lokalnih političnih ter drugih interesov, ker želimo tudi v bodoče delovati neodvisno, za blaginjo vseh vas. Pokažemo in dokažemo se lahko z opravljenim delom, ki bo tudi v bodoče predano, transparentno ter učinkovito. Imamo odgovore na vaša vprašanja, imamo posluh za vaše ideje. S podporo kandidatom v vašem domačem okolju boste dobili zagotovilo, da bo vaš glas slišan, upoštevan in spoštovan.